ثبت‌نام

با ثبت‌نام در هیلاج تعهد می‌کنید که:

  1. در طول دوره موازین اخلاقی، انضباطی و شئون اسلامی را رعایت کرده و در صورت بروز هرگونه سوء‏رفتار آموزشگاه مجاز است طبق مقررات با اینجانب رفتار کند.
  2. در محیط آموزشی احترام مدرسان، و مسئولین را نگه داشته و در صورت اخلال در نظام آموزشگاه طبق مقررات با اینجانب رفتار شود.
  3. در حفظ امکانات و اموال آموزشگاه کوشا باشم و در خصوص اموالی که تحویل اینجانب می‏شود، امانتدار بوده و در صورت ایجاد خسارت آن را جبران کنم.
  4. خارج از برنامه‏‌های آموزشی آموزشگاه، انتظار و تقاضایی از مسئولان آموزشگاه نداشته باشم. همچنین کلیه آیین‏نامه ها و دستورالعمل‏‌های اجرایی ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رعایت کنم.
  5. در صورتی که بیش از سه جلسه غیبت داشته باشم، حق ادامه شرکت در کلاس‏ها، عودت شهریه و دریافت مدرک را نخواهم داشت.
  6. در صورت عدم شرکت در یک دوره، درخواست جابجایی شهریه برای دوره دیگری را نخواهم داشت.
  7. در صورت عدم حضور در کلاس در ساعت اعلام شده، تقاضای کلاس جبرانی نخواهم داشت.
  8. در صورت عدم شرکت در دوره‏‌های مقدماتی و نداشتن مدرک مقدماتی از هیلاج و آموزشگاه‏‌های دیگر، انتظار دریافت مدرک از آموزشگاه را نداشته باشم.
  9. در صورت انصراف از شرکت در کلاس، انصراف خود را به صورت کتبی به آموزشگاه اعلام کنم.
برای انتخاب چند مورد همزمان کلید ctrl را نگه دارید.