رویدادهای هیلاج (جمعه 10 شهریورماه 1396)

روز جمعه 10 شهریورماه 1396، ساعت 16 تا 21 کافه گالری هیلاج با نمایش آثار نقاشی کودکانه امیرشهاب رضویان افتتاح شد. در این مراسم هنرمندان و اه...

گزارش روزنامه شرق از گشایش کافه گالری هیلاج

روزنامه شرق از افتتاحیه‌ی نمایشگاه نقاشی امیرشهاب رضویان با عنوان «کود...

افتخارات هنر آموختگان (Wolves)

جایزه ی بهترین تدوین از جشنواره Wolves Independent International Film...

رویدادهای هیلاج (جمعه 10 شهریورماه 1396)

روز جمعه 10 شهریورماه 1396، ساعت 16 تا 21 کافه گالری هیلاج با نمایش آثار نقاشی کودکانه امیرشهاب رضویان افتتاح شد. در این مراسم هنرمندان و اه...

گزارش روزنامه شرق از گشایش کافه گالری هیلاج

روزنامه شرق از افتتاحیه‌ی نمایشگاه نقاشی امیرشهاب رضویان با عنوان «کودکانه‌های امیرشهاب رضویان» در کافه گالری هیلاج نوشت. شرق با نقل‌قول از...

افتخارات هنر آموختگان (Wolves)

جایزه ی بهترین تدوین از جشنواره Wolves Independent International Film Awards 2017 به فیلم فوت وقت تولید 1395 به کارگردانی عاطفه رحمانی، هنر...