حفظ حریم شخصی کاربران

مدرسه فیلمسازی و پژوهش های سینمای هیلاج ضمن احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است برای ورود به سایت و استفاده از خدمات، نیازمند ثبت اطلاعات شخصی کاربر است.این اطلاعات صرفا برای اطلاع رسانی های مرتبط در سایت ثبت می شوند و صرفا توسط مدرسه هیلاج قابل رویت است.

 برای دانلود نمونه فرم ثبت‌نام اینجا را کلیک نمایید.