افتخارات هنر آموختگان (Wolves)

جایزه ی بهترین تدوین از جشنواره Wolves Independent International Film Awards 2017  به فیلم فوت وقت تولید 1395 به کارگردانی عاطفه رحمانی، هنر آموخته مدرسه هیلاج رسید .