گزارش هفته‌نامه فرهنگی چلچراغ از گشایش کافه گالری هیلاج

هفته‌نامه فرهنگی چلچراغ در شماره 718 خود از افتتاحیه‌ی نمایشگاه نقاشی امیرشهاب رضویان با عنوان «کودکانه‌های امیرشهاب رضویان» در کافه گالری هیلاج نوشت که همراه با یادداشت محمد پرویزی درباره این نمایشگاه منتشرشده است. نمایشگاه شامل تصویرسازی‌هایی از شهر همدان، سینما، جنگ و شهرهای خیالی است.