• هومن بهمنش
  • جلال حمیدی
  • 1
  • پلاتو
  • حمایت هیلاج از هنرجویان
 

برنامه کلاس‌ها

طول دوره‌‌های آموزشی به طور متوسط چهار ماه و دو جلسه سه ساعته برای هر درس درهفته است.
از میان داوطلبان هر رشته حداكثر بیست نفر برای هر كلاس گزینش می‌شوند.

دوشنبه‌های بهتر

از سال 1390 برنامه منظم نمایش هفتگی فیلم و تاتر، هر دوشنبه در مدرسه فیلمسازی و پژوهشهای سینمایی هیلاج برگزار می‌شود.
 
دل‌نوشته‌ها